Skip links

Disclaimer

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg gerealiseerd. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet (volledig) correct wordt vastgelegd. Laat het ons weten als je fouten of onduidelijkheden vindt! Dan kunnen we ze zo snel mogelijk corrigeren.

Alle rechten voorbehouden. Alle getoonde gegevens, inclusief tekst, foto’s, illustraties, calculators, grafisch materiaal, (handels) namen, logo’s, handelsmerken en servicemerken zijn eigendom van of worden gelicentieerd door Visualized, of worden gebruikt door Visualized met de instemming van de oorspronkelijke eigenaar. Alles op deze site is beschermd door copyright, handelsmerk en / of ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten zijn op geen enkele wijze overdraagbaar aan (rechts) personen die toegang tot de site hebben.

De bedragen in euro’s zijn afgerond op hele euro’s en (indien van toepassing) inclusief btw. Alle informatie en prijzen op deze website kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Alle inhoud op deze website en alle zijn eigendom van Visualized, de broncode die op deze website wordt gebruikt. Geen enkel deel van deze website mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een ophaalsysteem of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnemen of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Visualized